شما ممکن است درخواست کنید که در طی 1 روز از زمان تحویل ، یک یا چند مورد از سفارش خود را بازگردانید. برای دریافت کلیه دستورالعمل های لازم برای بازگشت ، این فرم را تکمیل کنید.
لطفاً توجه داشته باشید که برای سفارشات ارسال مجدد هزینه ی ارسال به عهده ی مشتری محترم می باشد.
لطفاً برای درخواست بازگشت ، با تیم پشتیبانی از مشتری تماس بگیرید.